Kto to jest aktuariusz i w jakich miejscach znajduje pracę? Na czym właściwie polega jego praca, w czym musi być najlepszy?

Aktuariusz to profesjonalista w dziedzinie matematyki finansowej i ubezpieczeniowej. Zatrudniany jest najczęściej przez firmy ubezpieczeniowe. Używając metod rachunku prawdopodobieństwa oraz statystyki, oblicza ryzyko wypadków losowych oraz wielkość związanych z tym składek ubezpieczeniowych, szacuje wielkość tzw. rezerw finansowych a także stwarza tablice wymieralności.
aktuariusze pozują do zdjęcia
Author: U.S. Department of Agriculture
Source: http://www.flickr.com
Aktuariusz (więcej informacji) ma wiedzę między innymi w temacie rachunku prawdopodobieństwa, matematyki finansowej istatystki. Zna się także świetnie na teorii ryzyka, demografii oraz rachunkowości ubezpieczeniowej. Powinien znać bardzo dobrze różne akty oraz przepisy, typu ksr 6. Najważniejszym, lecz nie jedynym, miejscem zatrudnienia aktuariusza pozostaje firma ubezpieczeniowa. Aktuariusze zatrudniani są wszędzie tam, gdzie niezbędni są specjaliści od oceny ryzyka, szczególnie w instytucjach finansowych. Każdy z zakładów ubezpieczeń, wedle ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej ma obowiązek mianowania aktuariusza. W sytuacji ubezpieczeń na życie aktuariusz jest odpowiedzialny za kalkulację rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, zaś w przypadku ubezpieczeń majątkowych oraz osobowych konieczna jest jego opinia zamieszczona w sprawozdaniu rocznym.



Innym miejscem pracy aktuariuszy pozostają instytucje które zarządzają planami emerytalnymi. Aktuariusz kontroluje i przygotowuje aktywa planu, tak żeby wystarczały na pokrycie zobowiązań, ustala roczne i wieloletnie koszty planu a także właściwą wysokość składki. Reasumując, aktuariusze mogą pracować w wielu instytucjach finansowych zarządzających ryzykiem. Powinni wspierać firmy konsultingowe, udzielając porad w zakresie podejmowania decyzji finansowych. Zatrudnieni w działach aktuarialnych w szczególności pomagają tworzyć programy emerytalne, a w czasie ich działalności wyceniają aktywa oraz zobowiązania.

Prawnik
Author: Daniel X. O'Neil
Source: http://www.flickr.com
Aktuariusze są upoważnieni także szacować koszt różnego typu ryzyka w zakresie przedsiębiorstw. Mogą również pracować w instytucjach państwowych związanych przykładowo z systemem ubezpieczeń społecznych czy zdrowotnych. Ponadto aktuariusze znajdują zatrudnienie wszędzie tam, gdzie niezbędne jest rozwiązywanie problemów finansowych oraz statystycznych, czyli banki i firmy inwestycyjne, wielkie korporacje czy związki zawodowe. Jak widzimy więc, zawód to dość oryginalny, ale jakże konieczny w wielu branżach, w których liczy się ktoś, kto potrafi analizować, szacować, a co najważniejsze dokładnie liczyć. Wszystko to skutkuje dokładnym prognozowaniem, tak niezbędnym w takich niepewnych czasach.