zagrożenie

Dlaczego wały przeciwpowodziowe? Jakimi sposobami powinny być zbudowane? O jakich rzeczach koniecznie dobrze jest pamiętać?

powódź
Source: pixabay.com
Wały przeciwpowodziowe są sztucznymi usypiskami w kształcie pryzmy, najczęściej o trapezowym przekroju poprzecznym. Stawiane są wzdłuż rzeki w określonym oddaleniu od jej koryta, które otaczają tereny zalewowe wzdłuż cieku wodnego tworzy większe koryto dla przewidywanych wód powodziowych. Jednocześnie przeciwdziałają rozlaniu się takich wód na zabezpieczone w taki sposób obszary sąsiednie. Wał najczęściej posiada sporą długość jest właściwie ukształtowany do doliny i chronionych przed zalaniem obszarów zagospodarowanych. Niesamowicie ważne okazują się systematyczne uszczelnienia wałów, bo chronią one bardzo dużo miejskich osad.