Do czego są stosowane zbiorniki ciśnieniowe, jaka jest ich zasada działania.

Odkręcając wodę w swoim domu niewiele osób ma świadomość tego, czemu ona płynie. Ludzie zauważają tylko koniec instalacji, a to jest jedynie jej niewielka część. Najważniejszym elementem, dzięki któremu w ogóle woda w naszych kranach płynie jest zbiornik, w którym jest magazynowana. Zbiorniki takie, zwane również hydroforowymi albo ciśnieniowymi, przechowują wodę, ale też, o czym pewnie wiele osób nie wie, powietrze.

To tak naprawdę obecność powietrza jest w takim zbiorniku niezwykle istotna i to dzięki niemu właśnie wszystko działa jak powinno. Oczywiście zbiorniki hydroforowe wyposażone są w szereg urządzeń, bez których ich właściwa praca nie byłaby możliwa - . Zaliczają się do nich na przykład pompy które uzupełniają stan cieczy czy też czujniki ciśnieniowe, które kontrolują ten parametr w zbiorniku. Układ taki jest dość skomplikowany, zwłaszcza w zastosowaniach przemysłowych, niemniej zbiornik stanowi tu jego najważniejszą część. A jak się okazuje, wykorzystuje on jedno z elementarnych praw fizyki, znanych od bardzo dawna.
zbiorniki hydroforowe
Author: AWBUD Wyroby Betonowe
Source: http://prasa.gutpr.pl/AwbudStandard/nostalit_piaskowy02.jpg
zbiorniki ciśnieniowe
Author: AWBUD Wyroby Betonowe
Source: http://prasa.gutpr.pl/AwbudStandard/bruk_jurajski_kolor01.jpg
Zbiorniki ciśnieniowe wykorzystywane są w wielu różnych miejscach . Niejednokrotnie można je też spotkać w firmach i domach prywatnych, albo jako główne źródło zasilania w wodę, albo jako pomocnicze, jeżeli in[TAG=stalacja] jest podciągnięta. Najczęściej złożone są ze stalowego albo żeliwnego o określonej wielkości. Tego typu zbiorniki posiadają różne kształty, uzależnione to będzie przede wszystkim od tego, jak je można będzie ustawić w miejscu docelowym. Układ taki składa się jeszcze z pompy, czujnika i zaworów, i to wystarczy do tego, żeby otrzymać wodę pod odpowiednim ciśnieniem.

Masz przeświadczenie, że podobne teksty rozjaśniają Ci dokładniej tę kwestię? Jeżeli tak sądzisz, zobacz w tekście inny tego typu punkt widzenia.

Woda w zbiorniku (więcej info - http://www.maragency.pl/kategoria/podziemne/grp/11 ) jest nalewana do określonej wysokości, a nad nią znajduje się powietrzna poduszka. Wraz z poborem wody zmniejszeniu ulega jej poziom jej ilość, a tym samym zmniejsza się ciśnienie powietrza w środku.


Jeżeli osiągnie ono wartość minimalną, to załącza się pompa i zaczyna się wlewanie wody. Ono z kolei będzie trwać do momentu, kiedy ciśnienie z powrotem osiągnie wartość maksymalną, wtedy pompa zostaje wyłączona.