Jakiego rodzaju budynki nie muszą posiadać instalacji piorunochronnej?

Domy jednorodzinne są wystawiona na uderzenia piorunów w odmiennym stopniu - w zależności od materiałów, które zostały wykorzystane do ich budowy czy tzw. stopnia zagrożenia pożarowego.
kosmetyki SPA
Author: mixtureusa
Source: http://www.flickr.com


W razie wystąpienia tego rodzaju niebezpieczeństwa, rezultaty mogłyby być bardzo poważne.


Niemniej jednak nie każdy dom jednorodzinny powinien mieć zainstalowany piorunochron. To, czy tak musi być, jest uwarunkowane m.in. od wielkości budynku (obowiązek ten dotyczy domów o powierzchni większej od 500 m2 i wysokości większej od 15m). W taki element ochronny powinny także być zaopatrzone budowle, które były skonstruowane z surowców łatwopalnych (bez względu na wymiary tego budynku) czy takie, w wypadku których wyliczone wg. specjalnego standardu wskaźnik zagrożenia piorunowego przekracza wyznaczoną w niej wielkość. Jeżeli konkretny dom powinien zostać wyposażony w specjalną instalację odgromową, to taka instalacja składa się m.in. z: usytuowanych na pokryciu dachowym czy też kominie zwojów, przynajmniej dwóch przewodów odprowadzających, które będą łączyły zwody z uziemieniem i z naturalnego lub sztucznego uziomu.


Jako naturalne elementy takiej instalacji mogłyby być wykorzystane zbrojenia wykonanego z żelbetu pokrycia dachu, metalowe elementy, które wystają poza dach czy wykonane ze stali słupy nośne. Jeśli na terenie, na którym jest postawiony budynek nie ma naturalnych uziomów, podczas robót fundamentowych czy też robienia wykopów, trzeba przygotować uziem sztuczny.

Pragniemy Cię zachęcić do równie ciekawych postów, które przygotowaliśmy dla Ciebie z pasją. Więc kliknij stronę wina dla horeca i oglądaj to, na co masz chęć.

Najlepszym rozwiązaniem byłby uziem fundamentowy.
Sam piorunochron, łącznie z pozostałymi składnikami instalacji piorunowej, powinien być złączony z istniejącą w domu podstawową szyną uziemiającą. Warto jest zamontować piorunochron, gdyż przyniesie to poczucie bezpieczeństwa.