Co mają prawo zrobić firmy windykacyjne, a co jest niedozwolone?

Odbieraniem długów zajmują się firmy, które na bazie cesji wierzytelności lub odpowiedniego pełnomocnictwa, starają się doprowadzić do porozumienia pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem.
Firmy te funkcjonują na zasadzie swobody działalności gospodarczej, czyli są zwykłymi spółkami bez jakichś większych uprawnień.


kosmetyki od Vichy
Author: Apoteksgruppen
Source: http://www.flickr.com


Nektarynki
Author: Forest & Kim Starr
Source: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Starr_070730-7800_Prunus_persica_var._nucipersica.jpg


Podejmowane przez nich czynności powinny być zgodne z prawem, co reguluje Kodeks Cywilny. Innymi słowy pracownik firmy windykacyjnej ma prawo zapukać do drzwi (drzwi wewnętrzne) osoby zadłużonej, jednak w żadnym razie nie ma prawa go obrażać, czy też tym bardziej nękać, ani nachalnie nachodzić przykładowo w pracy. Nie ma również prawa WChodzić do domu bez udzielenia zgody. Poza tym oczywiście nie ma także prawa zajmować jakiegokolwiek majątku na rzecz istniejącego zadłużenia. Najlepszym sposobem, jaki mogłaby stosować firma windykacyjna jest ugodowe nastawienie do osoby, która ma jakiekolwiek zobowiązania biznesowe. Już sam fakt posiadania zadłużenia jest dla wierzyciela znacznym psychicznym ciężarem, zatem jakiekolwiek męczące dla niego praktyki mogłyby wcale nie prowadzić do niczego właściwego. Jeśli jednak zastosuje się polubowny model biznesowy, to szanse na odzyskanie zadłużenia wzrosną.


W praktyce pracownicy firmy windykacyjnej powinni dopomóc dłużnikowi w spłacie wierzytelności na dogodnych dla niego warunkach. Pracownicy powinni dopomóc dłużnikowi poprzez rozłożenie wierzytelności na raty, które nie będą trudne do uregulowania. W tego typu okoliczności firma windykacyjna może kontaktować się listownie, telefonicznie lub samodzielnie, lecz nie w sposób uporczywy.
Bardzo ważne jest indywidualne podejście do dłużnika, próba zrozumienia jego kłopotów oraz znalezienie wyjścia z sytuacji. Dobre firmy mogą także w pewien sposób nagradzać dłużników za punktualne regulowanie rat poprzez prowadzenie specjalistycznych programów bonusowych.