Co jest wymaganym przez przepisy składnikiem wyposażenia wszystkich przedsiębiorstw?

Każde większe przedsiębiorstwo jest zobligowane do właściwego oraz zgodnego oznakowania miejsca pracy. Musi być ono zrobione zgodnie z obowiązującymi przepisami tyczącymi się Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
znaki bhp
Author: Reebok
Source: Reebok


kominek
Author: Guilherme Yagui
Source: http://www.flickr.com


Wszystkie stanowiska użyteczności publicznej powinny mieć właściwe tablice informacyjne czy też ostrzegające znaki BHP. Mają one za zadanie ułatwić osobom ruszanie się po takim obiekcie, ale również mają zapobiegać występowaniu wypadków czy też innego typu okoliczności, które mogłyby mieć wpływ na bezpieczeństwo będących w takiej przestrzeni osób. Mogą to być m.in. tablice informujące pracowników czy gości (np. w szpitalu) o drogach ewakuacyjnych, które są blisko w danym budynku. Są one niezbędne podczas chociażby wystąpienia pożaru, gdy w pośpiechu szukamy wyjścia z konkretnego budynku. Takie tablice mogą także wskazywać miejsce trzymania gaśnicy. Naturalnie inne znaki BHP stosuje się w przypadku oznaczenia robót drogowych, a inne w okolicy słupów wysokiego napięcia.


Podobnie jak w przypadku znaków drogowych, oznaczenia BHP także można podzielić na znaki ostrzegawcze czy też zakazu.

Zobacz ten tekst, to też stanowi świetne źródło (https://pieczatki.pl/) przedstawianego problemu. Nie czekaj i kliknij a na pewno nie pożałujesz.

Mogłyby one zakazywać dotykania jakichś rzeczy lub nakazywać przejście po drugiej stronie chodnika. Są znaki zabraniające ruchu pojazdów lub zawiadamiające o umiejscowieniu apteki. Osobną grupę stanowią znaki budowlane, czyli tablice informacyjne czy znaki ostrzegające o pracy dźwigu i o zakazie wejścia na teren budowy.
Znaki te można kupić za stosunkowo niewielką kwotę np. w internecie. Mogłyby być wyprodukowane z PCV w opcji świecącej i nie świecącej. Mogą być także wyprodukowane z folii samoprzylepnej.