Wizje otwarcia odkrywki w Miejskiej Górce i sprzeciw mieszkańców

Całkiem nagminnie można usłyszeć o tym, jak na określonym terenie planuje się wybudować kopalnię, autostradę czy inny tego rodzaju obiekt, a mieszkańcy tego terenu się sprzeciwiają przeciwni|są. Sprzeciw ten zwykle jest całkiem uzasadniony, choć inwestorzy również posiadają ważne argumenty.
Author: James St. John
Source: http://www.flickr.com
Przykładem tego typu jest obecna sytuacja w jednej z wielkopolskich gmin. Zaplanowano tam budowę kopalni odkrywkowej, udowodniono bowiem, że na tym terenie są pokłady węgla brunatnego. Istnieje jednak wiele argumentów przeciw powstaniu odkrywki. Powody te stały się podstawą dla protestu prowadzonego przez ludzi mieszkających w okolicznych miejscowościach. W ramach protestu otwierane są na przykład strony w Internecie i na serwisach społecznościowych, gdzie przedstawia się argumenty przeciw powstaniu kopalni, a także zaprasza osoby do aktywnego udziału.

Skutki dla mieszkańcówkopalnia
Author: James St. John
Source: http://www.flickr.com
Dla ludzi zamieszkałych w gminie Miejska Górka (kopalnia w Miejskiej Górce) utworzenie kopalni stałoby się na pewno źródłem wielu trudności. Przede wszystkim obiekt tego typu zajmować ma znaczną powierzchnię, co staje się przyczyną do wypędzenia zamieszkałych ludzi z paru miejscowości i zlikwidowania ich. Protestujący mieszkańcy podkreślają także, że funkcjonująca kopania jest źródłem skażenia powietrza i wody, co miałoby negatywny wpływ na zdrowie osób mieszkających w okolicy. Poza tym zwracają również uwagę na hałas, jakiego taka kopalnia jest źródłem.

Przyczyny protestu ludzi uprawiających rolę

Obszary, na których planuje się budowę kopalni, to w bardzo dużym procencie obszary rolnicze. Utworzenie odkrywki znaczyłoby więc zmarnowanie wielu hektarów pól uprawnych. Dla osób uprawiających rolę wiąże się to z całkowitą utratą środków do przetrwania. Oprócz właścicieli ziem znajdujących się bezpośrednio na terenie przeznaczonym pod kopalnię, wskutek jej powstania ucierpiałoby znacznie więcej osób. Odkrywka jest bowiem zakładem wywołującym emisję zanieczyszczeń które odczuwa się w bardziej oddalonych terenach. Ogólnie gleba, na jakiej taka kopalnia się znajduje, ulega degradacji. Nawet po ewentualnym zlikwidowaniu kopalni ziemia przez setki lat nie będzie zdatna się do uprawy. Z tego powodu rolnicy tworzą bardzo dużą grupę protestujących.