Co de facto znaczy termin integracja sensoryczna?

Integracja sensoryczna to pojęcie, jakie charakteryzuje stosowną organizację bodźców, inaczej wrażeń sensorycznych, które nadciągają przez receptory. Oznacza to więc, iż nasz mózg należycie odbiera wszelkie bodźce, jakie spływają do niego poprzez nasze zmysły, innymi słowy wzrok, słuch, dotyk, równowagę czy też kinestezję.


Nasz mózg dokonuje zidentyfikowania bodźców, które do niego nadchodzą oraz na ich podstawie tworzy dobrą, poprawną reakcję organizmu. Jest ona nazywana reakcją adaptacyjną. Integracja sensoryczna zaczyna się już od okresu płodowego i trwa do mniej więcej siódmego roku życia dziecka. Jeżeli wyznaczone umiejętności nie zostaną prawidłowo rozwinięte we wczesnych czasach u dziecka, wtenczas mogą pojawić się spore problemy i trudności w prawidłowym funkcjonowaniu oraz zachowaniu dziecka.

Integrację sensoryczną można w dzisiejszych czasach podzielić na cztery rozmaite stadia, w każdym stadium wolno wyróżnić inny rodzaj rozwoju. Na przykład w stadium pierwszym można zaobserwować ożywienie reakcji równoważnych czy również integrację odruchów, z kolei w stadium drugim wyróżnia się rozrost schematu ciała, synchronizacji lub kształtowanie należytej postawy. W stadium trzecim zachodzi ożywienie ruchów dowolnych oraz bardziej drobiazgowych, oraz także współdziałanie zmysłów.

integracja sensoryczna dziecka
Source: sxc.hu
Natomiast w stadium czwartym wolno wyróżnić przykładowo rozkwit zdolności do liczenia, odczytywania, pisania i tak dalej., oraz także specjalizację mózgową, czyli przewagę stronną ciała. Dzisiaj integracja sensoryczna jest rodzajem na ulepszenie umiejętności nauczania (czytaj więcej o kursach z integracji sensorycznej), multum miast oferuje terapię integracji sensorycznej.

Nie uważasz, że to jest doskonały czas, żeby zdobyć całkowitą gwarancję, że opublikowane wiadomości są zgodne z prawdą? Jeśli tak, to ten zweryfikuj tekst (https://wola.centrumdemed.pl/) tu.

Terapia jest miła dla dziecka, bowiem odbywa się przez zabawę. Może ona donieść wiele drogocennych korzyści i poprawić procesy i aktywizować zmysły u dziecka.


Terapeuta, który prowadzi taką terapię, oczywiście musi posiadać odpowiednie doświadczenie, bowiem na jego barkach spoczywa szeroka odpowiedzialność. Jego celem jest między innymi usunięcie nieodpowiednich zachowań czy też bodźców, oraz także udoskonalenie systemów sensorycznych - odwiedź: Soyer w Warszawie.