W których gałęziach przemysłu są stosowane Dobre Praktyki Produkcyjne czyli GMP?

Dobra Praktyka Produkcyjna czyli GMP, jest to zestaw produkcyjnych procedur, które są w szczególności nastawione na higienę tworzenia oraz na zapobieganie wytwarzania przedmiotów, które nie spełniają wymagań jakościowych.


Dobra Praktyka Produkcyjna zatem GMP jest, systemem opartym na procedurach produkcyjnych oraz na zagwarantowaniu jakości, która gwarantuje, że wszelkie wyprodukowane towary spełniają zdefiniowane jakościowe wymagania. Certyfikat GMP posiada na zamyśle zapewnienie jednorodności oraz powtarzalności towarów przez niezwykle ścisły nadzór nad kompletnym przebiegiem realizacji. Daje to możliwość eliminowania sytuacji, w jakich jest prawdopodobieństwo zanieczyszczenia towaru substancjami obcymi, chemicznymi ciałami lub szkodliwą mikroflorą. Prowadzenie poprawnej dokumentacji z kolei umożliwia uniknięcie pomyłek, które zdarzyć się mogłyby przy przekazywaniu informacji ustnej. Używanie zwyczajów GMP w produkcyjnych zakładach zapewnia wszystkim konsumentom większy poziom komfortu oraz pewność, że jakość tworzonego produktu jest wysoka. Kluczowa formuła GMP, to wykluczenie z procesu produkcji wszelkich przypadkowych działań i zapewnienie tego, żeby proces produkcji przebiegał zgodnie z wymaganiami, które znajdują się w instrukcji oraz w procedurze.


aranżacja
Author: Alex Goodkind
Source: http://www.flickr.com
aromat
Author: karl sinfield
Source: http://www.flickr.com


Dobra Praktyka Produkcyjna potrzebuje przede wszystkim tego, żeby zdefiniować każdy składnik produkowanej żywności, a wszystkie środki dostarczone są w adekwatnej ilości, we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Istotne jest także to, żeby były one używane zgodnie z ich przeznaczeniem. Oznacza to opracowanie procedur pisemnych i instrukcji dla kompletnego przebiegu produkcyjnego i dla bazy przebiegu realizacji.


Jest to personel, zdobywanie surowców i otoczenia produkcyjnego, i również urządzeń oraz sprzętów.

Jeżeli zafascynowała Cię przedstawiana w tym wpisie tematyka, zobacz treść (http://piotrowski24.pl/oferta/produkcja-maszyn/), którą najprawdopodobniej też uznasz za pożyteczną.

Wszelkie te przepisy powinny się znaleźć w Księgach produkcyjnych KP. Dobre Praktyki Produkcyjne używane są w odniesieniu do przemysłu farmaceutycznego, garmażeryjnego i przemysłu kosmetycznego.