Czym zajmuje się konkretnie laboratorium produktów żywnościowych?

Takie laboratorium oferuje niezwykle duży zakres badań i analizę żywności, pasz, wody i surowców biologicznych. Badania przeprowadzane w laboratorium określają czy żywność zawiera niezdrowe substancje naturalnego pochodzenia albo odmienne mieszanki powstałe w wyniku procesów technologicznych, przechowywania, rozprowadzania czy zanieczyszczenia środowiska.


Laboratorium żywności proponuje akredytowane badania zawartości miedzi i wapnia w próbkach mlecznych przetworów i mleka oraz zawartości potasu i magnezu w próbkach owoców, warzyw, przetworów owocowo-warzywnych oraz soków. Kontrole wykonywane w laboratorium żywności są przeprowadzane na każdym etapie tworzenia. Badania te są prowadzone pod kątem zanieczyszczenia toksycznymi pierwiastkami zgodnie z wymaganiami prawnymi. Kontrole te są również przeprowadzane pod kątem stężenia pierwiastków mineralnych. W Polsce kontrola żywności polega na dwóch systemach nadzorujących przetwórstwo, produkowanie oraz obrót żywności. Odróżniamy wewnętrzne oraz zewnętrzne systemy badania produktów żywnościowych. Kontrola wewnętrzna obejmuje systemy oraz procedury, które są wdrożone przez producenta i mają na celu zachowanie odpowiedniej jakości produktów. Mają również na celu ograniczenie ryzyka zagrożeń żywności. Systemy zarządzania i samokontroli wewnątrz zakładu są obowiązkowe dla wszystkich ogniw żywnościowego łańcucha.
laboratorium żywności
Author: Grzegorz Latkowski
Source: http://www.flickr.com


Kontrola zewnętrzna zawiera nadzór nad bezpieczeństwem żywności i nad jakością.

Struktura naszej strony bardzo Ci się podoba? Cieszy nas to. Więc pewnie masz ochotę przelogować się do nowej strony? Prosimy, dowiedz się również (https://profesjonalne-nawadnianie.pl/Agrotkaniny-c49) jak to uczynić.

Na jakimkolwiek etapie takiej kontroli zostać może stwierdzona nieprawidłowość. Gdy zaistnieje tego typu okoliczność, narząd który uznaje zagrożenie bezpieczeństwa produktów żywnościowych za obowiązek ma przesłanie zgłoszenia o niebezpieczeństwie dla konsumenta.


Takie zgłoszenie powinien przesłać do krajowego punktu kontaktowego. Unia Europejska gwarantuje konsumentowi najwyższy standard bezpieczeństwa żywności na świecie. Niezwykle ważnym narzędziem do uzyskania takiego celu jest system RASFF.