Które regulacje prawne wymuszają certyfikację artykułów AGD?

Najnowsze dyrektywy dotyczące certyfikacji urządzeń AGD przedstawiają niezwykle istotne wymagania odnośnie bezpieczeństwa dla różnorodnych typów towarów.
dzieci
Author: Kinderplaneta
Source: Kinderplaneta


W przypadku urządzeń elektronicznych obowiązującymi dokumentami są dyrektywa 2014/35/UE i dyrektywa w sprawie harmonizacji ustawodawstw krajów członkowskich odnośnie udostępniania urządzenia elektrycznego. Innym aktem jest również dyrektywa RoHS II 2011/65/UE.

Tak samo zajmujące publikacje dotyczące nakreślanej problematyki znajdziesz tu - sprawdź więcej w tym serwisie (http://domwina.pl/pol_m_Oferta_Kraj_Urugwaj_Melilla-Montevideo-1262.html). Przeanalizujesz taką sprawę pod innym kątem.

Dowolny wprowadzony na rynek albo w odmienny sposób oddawany do używania artykuł elektryczny posiada obowiązek spełniać postanowienia właściwych dyrektyw, więc musi być opatrzony znakiem CE. W celu poprawnego wypełnienia wymogów, Komisja Europejska utworzyła tzw. układy oceny zgodności. Ukazują one wymogi, które muszą zostać wypełnione, żeby prawidłowo wprowadzać wyroby do obrotu. Końcem przebiegu oceniania zgodności jest oznaczenie danego produktu znakiem CE i wystawienie deklaracji poprawności dla konkretnego produktu.


Święta, choinka świąteczna
Author: TK Maxx
Source: TK Maxx


Ujmując krótko: badanie i certyfikacja artykułów AGD jest zatem wymagana przez wzgląd na bezpieczeństwo użytkowników. W stosunkowo sporadycznych okolicznościach trzeba również otrzymać specjalistyczny dyplom CE dla urządzenia elektrycznego. Nowa dyrektywa LVD 2014/35/UE nawiązuje do sprzętów elektrycznych funkcjonujących w określonych granicach napięć.
Jeśli konkretny towar produkowany lub sprowadzany przez Twoją firmę jest przeznaczany do użytku przy napięciu nominalnym od 50V do 1000V prądu przemiennego lub od 75V do 1500V prądu stałego, Twoja firma koniecznie musi spełniać wymogi dyrektywy LVD. Jest to zasadniczo jedyna, dosyć stosunkowo oczywista definicja urządzenia elektrycznego działającego w konkretnych ramach napięć.