Znaki towarowe - specjalny znak w dziedzinie przedsiębiorczości.

W rzeczywistości, znaki towarowe pokazują się na rynku każdego dnia, a dokładniej, wtedy kiedy tworzy się nowe przedsiębiorstwo. Stają się jego kosztownym substratem majątkowym, a także podstawowym składnikiem do reklamy wyprodukowanych rzeczy lub świadczonych usług. Rejestrując znaki towarowe mamy gwarancję, że nikt inny nie będzie czerpał z nich pożytków majątkowych, ani naruszał tego typu znaków.
Microsoft store
Author: Wagner Tamanaha
Source: http://www.flickr.com
Za rejestrację danego znaku odpowiadają np. rzecznicy patentowi Kraków. Z uwagi na to, iż jest to wielkie miasto, a zakłady pracy powstają jedna za drugą, zgłoszeń jest sporo. Zgłoszenie można przesłać elektronicznie albo złożyć osobiście. Kiedy wpiszemy w wyszukiwarkę Internetową hasło znak towarowy rejestracja, z łatwością odnajdziemy stronę Urzędu Patentowego RP, gdzie dokonuje się zgłoszeń. Rzecznicy patentowi Kraków przyjmą zgłoszenie za dokonane, jeśli obejmuje co najmniej: dane zgłaszającego, określenie znaku towarowego, spis towarów, dla których symbol będzie przeznaczony. Kiedy po wyszukaniu hasła znak towarowy rejestracja, wejdziemy na właściwą stronę, informator krok po kroku doprowadzi nas do finału. Symbolem towarowym może być: rysunek, termin, mieszanka kolorystyczna, nuta, sygnał dźwiękowy, forma przestrzenna, ale tylko wtedy, gdy w swej treści nie mają symboli Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw, a także ich nazwy oraz skrótów. Symboli będące stosowane jako religijne, patriotyczne, kulturowe, również imion i nazwisk. Podstawowym celem prawa własności przemysłowej w sprawie znaków towarowych jest ustrzeżenie przed nieporozumieniami i oszustwami w kwestii pochodzenia i jakości towarów. Znaki towarowe są zabezpieczone, kiedy prawo pozwala właścicielowi powstrzymywać konkurencję przed popełnianiem nieautoryzowanego wykorzystania znaku handlowego, przez używanie zwodniczo podobnych znaków i etykiet.odnośnik
Author: Andrew Feinberg
Source: http://www.flickr.com
Okres czasu trwania prawa ochronnego na symbol towarowy wynosi 10 lat od czasu zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Prawo może zostać na wniosek przedłużone dla wszystkich czy części towarów, na najbliższe okresy dziesięcioletnie. Jest to niesłychanie ważny element promocyjny każdej marki czy przedsiębiorstwa. Ważne jest zatem, aby ubezpieczyć go przed niepożądanym działaniem ludzi trzecich. Polecamy artykuł: http://jwp.pl/uslugi/prawo-autorskie/
Tags: