Dobrze zorganizowany magazyn, o jakim tak można powiedzieć? Co powinno się w nim znajdować? Jakie normy musi spełniać?

Podwaliny magazynów powinny być murowane i ognioodporne. Znaczące jest, aby podłogi były odporne na działanie trzymanych w magazynie substancji oraz na uszkodzenia mechaniczne, ponieważ różne nierówności mogą uniemożliwić poruszanie się wózków i rozlokowywanie się pracowników.
Jeżeli to do wykonania podłogi powinny zrobić jeden poziom, bez progów, schodów i pochylni. Szerokość drzwi musi być przystosowana do sposobu zarządzanych środków transportu i zaprogramowanie ruchu.

Regały paletowe
Author: Feed My Starving Children (FMSC)
Source: http://www.flickr.com
W każdym pokoju muszą znajdować się odpowiednie tablice, pokazujące właściwe obciążenie stropu na 1m2. Ściany i sufit muszą być dostosowane na działanie trzymanych części oraz, tak jak i podłoga, łatwe do odkurzania lub zmywania. Okna powinny być zabezpieczone przed włamaniem. Stosunek powierzchni oszklonej okien do powierzchni podłogi musi wynosić co najmniej 1/12. Poza oświetlenia normalnego powinno być zapewnione odpowiednie oświetlenie sztuczne. W miejscach trzymania mniejszych części i tam gdzie trzeba czytać etykiety musimy instalować następne lampy.Wspaniałe wyposażenie magazynów to również właściwa wentylacja: naturalną kinkiet (zobacz sprawdź to) grawitacyjną - w miejscach, w których nie składuje się materiałów które mogą stwarzać zagrożenie (np. magazyny części zamiennych, narzędzi, wyrobów metalowych) oraz pełniącą wyznaczone przepisy p-poż. w magazynach materiałów niebezpiecznych- więcej… http://olejnik.pl/regaly-jezdne/TAG=Magazyny], których poziom podłogi najniższej kondygnacji znajduje się ponad terenem, muszą posiadać rampy. W doskonale zorganizowanych magazynach poziom podłogi będzie znajdował się na określonej wysokości, aby tworzyła ona z rampą jedną płaszczyznę. Wysokość ramp musi być dopasowana do wysokości podłogi skrzyń załadunkowych najczęściej wykorzystywanych samochodów a ich szerokość do rodzaju środków transportu wewnętrznego. Dla porządku prac powinny być ustawiane właściwe regały paletowe. Nie wolno robić ramp bez schodów, tak aby pracownicy musieli zeskakiwać z wysokości lub porywać się na rampę. Krawędzie rampy powinno się malować w skośne czarno-żółte pasy ostrzegające. Pamiętajmy o tych wymogach.