energooszczędność

Omówienie oraz analiza korzyści i minusów systemów oświetlenia LED stosowanych w przeciętnych domach.

Author: LARS
Oświetlenie LED to układ oparty na stosunkowo postępowej i skomplikowanej technice. Jest pewne przysłowie, że każdy kij ma dwa końce - w omawianym przypadku mamy do czynienia dokładnie z wyborem oświetlenia, które charakteryzuje się jednocześnie wieloma atutami, właśnie ze względu na innowacyjność tego rozwiązania, ale również ma wiele negatywnych aspektów, wypływających ze złożonej budowy.