młodzież

Szkoła podstawowa kształtuje w dzieciach podstawowe zdolności, twórczą postawę, komunikację, wytyczne i normy

szkoła
Author: North Devon Council
Source: http://www.flickr.com
Szkoła podstawowa jest podłożem wykształcenia wdrażając młodzież w świat wiedzy aby słuchacz spokojnie nabywał rozwój intelektualny, moralny, emocjonalny, społeczny i fizyczny. Nauczanie w szkole podstawowej dzielimy na etapy wychowawcze, perspektywiczne oraz zapamiętujące.