Dlaczego wały przeciwpowodziowe? Jakimi sposobami powinny być zbudowane? O jakich rzeczach koniecznie dobrze jest pamiętać?

Wały przeciwpowodziowe to sztuczne usypiska na kształt pryzmy, najczęściej o trapezowym przekroju poprzecznym. Wznoszone są wzdłuż rzeki w jakimś oddaleniu od jej koryta, które okalają tarasy zalewowe wzdłuż cieku wodnego tworzy większe koryto dla przewidywanych fal powodziowych. Przy tym przeciwdziałają rozlaniu się tych wód na chronione w ten sposób obszary sąsiednie. Wał najczęściej ma znaczną długość jest właściwie ukształtowany do doliny i chronionych przed zalaniem terenów zagospodarowanych. Bardzo ważne są systematyczne uszczelnienia wałów, ponieważ ochraniają one wiele zamieszkałych osad.


wał przeciwpowodziowy
Source: pixabay.com
Wał może mieć różną konstrukcję, jest ona zależna od występujących na danym terenie surowców jak i warunków panujących lokalnie. Najczęściej natomiast przybiera formę trapezoidalną mając wewnątrz rdzeń, który jest wykonany z nieprzepuszczalnego materiału, przykładowo gliny, maty betonitowej lub też innych materiałów. Właściwa szerokość oraz solidne zagęszczenie surowca stanowiącego pryzmę wokół rdzenia jest w stanie powstrzymać napór wody przez przewidziany czas, jednak nie dłużej aniżeli kilka dni. Jak wał znajduje się bezpośrednio na podłożu przepuszczalnym, albo jest wykonany z przepuszczających gruntów, to nie mając właściwego uszczelnienia może dojść nawet do przebicia hydraulicznego .

Nie wystarcza Ci ten krótki tekst opublikowany w tym serwisie? Nie martw się i sprawdź więcej (https://www.arapneumatik.pl/k-132-przewody-pneumatyczne) w tym miejscu, przeczytasz tam podobne informacje.

Skutkuje to przepuszczaniem przez wał wód na stronę odpowietrzenia, to znaczy tereny zalewowe. Obłożenie darnią powinno przeciwdziałać wymywaniu przez wodę oraz wzmocnieniu całej konstrukcji. Poważnym zagrożeniem dla takiej budowli mogą być także zwierzęta wykopujące w wałach nory, gdyż może to prowadzić do zatracenia spoistości konstrukcji i jej rozmycia.


rzeka
Source: pixabay.com
Rozwiązania wdrażane w najbardziej nowoczesnych technologiach ulepszania konstrukcji wałów są przeróżne, należy się znać na wielu kwestiach oraz znać różnorakie sprzęty, jak pierścienie zgarniające (zobacz tutaj), żeby dobrze wykonać tego rodzaju pracę przy budowie wałów. To niesamowicie ważne, zresztą nie musimy tego nawet przypominać, gdyż widać to dokładnie, jak pojawia się zagrożenie powodziowe. Odpowiednio zbudowane oraz zabezpieczone wały przeciwpowodziowe okazują się w takim wypadku konieczne, by ochronić ludzi przed kataklizmem.